Projectes i consultoria tècnica d'Enginyeria
Enginyeria multidisciplinar: legalització d'instal·lacions, activitats i seguretat en obres, serveis i realització de projectes bàsics i executius...