Legalitzacions d

Legalitzacions d'activitats en naus industrials
Serveis  >  Legalitzacions d'activitats en naus industrials

Ens encarreguem de legalitzar les noves activitats i les instal·lacions de marcat caràcter industrial, que s'hagin de desenvolupar en edificis o establiments considerats industrials, com poden ser naus industrials, grans magatzems,etc...així com també de les seves ampliacions i canvis d'activitat en activitats considerades industrials.


Realitzem els projecte bàsic i executiu de construcció per naus industrials, quan els promotors aixi ens ho encarreguen, quan es trata de promocions de naus industrials de nova construcció o naus aïllades .

Li oferim un òptim servei per la legalització de les activitats en edificis o establiments industrials i les seves instal·lacions, oferint-li:

•  L'elaboració del projecte llicència ambiental i legalització de les seves instal·lacions

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic d'activitat i de les seves instal·lacions

•  Elaborem els certificats finals tècnics necessaris, visats pel col·legi professional corresponent

•  Preparem tota la documentació administrativa necessària per la legalització de les instal·lacions incloses en les activitats industrials

•  Gestió contínua amb l'ajuntament de la Llicència Ambiental, donant resposta als informes, fins a l'aprovació del projecte tècnic ambiental i obtenció de la llicència.

Tornar a "Serveis"