Projectes d'Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)

Projectes d'Infraestructura Comuna de Telecomunicacions (ICT)

Oferim l'elaboració del projecte de ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions), segons R.D. 346/2011 de 11 de Març com a reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis, visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació.


Si ho desitgen, portem la direcció d'obra associada al projecte de ICT i en els casos en que la normativa vigent així ho exigeix, certifiquem la correcta execució de la instal·lació.


També ens encarreguem de la tramitació administrativa de tota la documentació relacionada amb d'instal·lació de telecomunicacions, presentant a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, el projecte visat, l'acta de replanteig,els certificats, per l'obtenció del Certificat de Telecomunicacions emès per la Secretaria de Telecomunicacions,a fi de poder-lo presentar a l'ajuntament i obtenir la llicència de primera ocupació.


On s’aplica?

  • En edificis de més d’un habitatge o local que s’hagin d’acollir al règim de propietat horitzontal
  • Edificis o parts d'aquest, destinats al lloguer per un termini superior a un any
  • Quan es realitzi una rehabilitació integral total o parcial del edifici
  • Tots els edificis pels quals s’hagin acabat després de l’1 de novembre de 1998.

Que oferim:

  • Redacció del projecte de telecomunicacions (ICT)
  • Presentació del projecte ICT a Secretaria de Telecomunicacions
  • Consulta als operadors
  • Direcció d'obra (en els casos que no sigui obligatori per reglament)
  • Elaboració de l'acta de replanteig i presentació a Secretaria de Telecomunicacions
  • Sol·licitud a Secretaria de Telecomunicacions del certificat de ICT per l'obtenció de la llicència de primera ocupació.


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.