Projectes de prevenció i lluita contra Incendis

Projectes de prevenció i lluita  contra Incendis

Realitzem projectes i estudis contra incendis PER QUALSEVOL tipus d'edifici (industrial, de habitatges, comercial, sanitari...), establiment o local, dissenyant els elements tant de protecció passiva com activa, així com la seguretat estructural de l'edifici davant el risc d'incendi i calculem la càrrega de foc associada al edifici, establiment o local, per tal d'incloure les proteccions necessàries tal com exigeix la normativa vigent ( RSCIEI, CTE-DB-SI, RIPCI....)Li oferim un òptim servei per legalització de la seves instal·lacions contra incendis, oferint-li:

•  Legalització de la instal·lació de contra incendis existent arran de la publicació del Decret 513/2017 (RIPCI)

•  Elaboració del projecte contra incendis segons la Llei 3/2010

•  Elaboració de plans d'emergència i evacuació

•  La realització de petició d'ofertes a instal·ladors autoritzats al RECI

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic

•  Elaborem, en els casos necessaris, el certificat final tècnic visat pel col·legi professional

•  Gestionem durant l'execució, controls de qualitat, terminis i els pressupostos derivats de l'execució.


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.