Enginyeries

Enginyeries

Oferim assessorament tècnic i la realització de projectes d’enginyeria per aquells gabinets d’enginyeria relacionats amb el sector de la construcció i les instal·lacions que necessitin els serveis especialitzats en el disseny, desenvolupament i execució de projectes tècnics d'instal·lacions.

En el camp de les llicències d'activitats oferim:

  • Mesuraments “in situ” per a la verificació del compliment de les exigències d'aïllament acústic a soroll aeri (segons UNE EN ISO 140-4 i UNE EN ISO 140-5), així com de la limitació del temps de reverberació (segons UNE EN ISO 3382).
  • Projectes d'aïllament i d'emissions acústiques, a partir de les mesures realitzades, per facilitar l'obtenció de llicències per a noves activitats.Compliment de la la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i ordenances municipals aplicables en matèria de protecció acústica.

Pensem que és bàsic una relació multidisciplinari per dur a terme qualsevol tipus de projecte.


Volem aconseguir una relació professional i de confiança amb la qual treballar eficaçment, oferint una col·laboració directa entre enginyeries.