Inici >Serveis > Projectes adaptació de TDT > Acord i anàlisi documentat.

Acord i anàlisi documentat.

Si s’heu decidit per un Acord o per un Anàlisis documentat,a través d’una empresa instal·ladora,desde PICT oferim la possibilitat d’actuar com a garantia de qualitat ,vetllant per el compliment tècnic i legislatiu,de la següent manera:

· Assessoria en la sol·licitud, anàlisi i comparança d’ofertes i posterior acceptació tècnica dels treballs d’adaptació realitzats per l’empresa instal·ladora seleccionada. La participació de l'Enginyer de Telecomunicació seria com segueix:

  • L’administrador sol·licita pressupost d’adaptació a la TDT a diverses empreses instal·ladores registrades, previ assessorament de l’enginyer(PICT) sobre els canals a distribuir (disponibles i planificats), especificacions dels materials, llista d’empreses instal·ladores, etc.
  • Les empreses instal·ladores avaluen les condicions de la instal·lació per a generar les seves ofertes.
  • L’enginyer(PICT) analitza i compara les ofertes i recomana la qual consideri més adequada.
  • Una vegada conclosa la instal·lació, PICT comprova que l’obra realitzada s’ajusta al previst en l’oferta aprovada, i que es compleixen els paràmetres de qualitat establerts en la normativa, efectuant les comprovacions necessàries, i, si escau, procedeix a l’acceptació de la mateixa mitjançant un document visat d’acceptació de la instal·lació, el que donaria via lliure al pagament dels treballs a l’empresa instal·ladora. 

· Inspecció i revisió de tota la documentació generada durant el procés d’adaptació que genera l’empresa instal·ladora: Acord o Anàlisi documentada, butlletí d’instal·lació i protocol de proves.Tota aquesta documentació ha de tenir una còpia el titular de la propietat com a garantia dels treballs realitzats.

Tornar enrera