Inici > Projectes adaptació de TDT

Projectes adpatació TDT.

Amb la recent aparició de l’ordre ministerial ITC/1047/2006, de 5 d’abril, del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç,  que regula el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés d’adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre,han quedat ben definides les actuacions a seguir per part dels agents implicats en l’adaptació a TDT.

Queden, doncs establertes,unes pautes a seguir tant per a Administradors de finques o comunitats de veïns, empreses instal·ladores i els enginyers de telecomunicacions, a fi de regular el procés de Adaptació a TDT  que tot just acaba de començar.

Desde PICT ens encarreguem de redactar l’estudi tècnic o projecte tècnic de telecomunicació  per l’adaptació de la instal·lació existent, visat pel corresponent col·legi professional, en el qual es determinin les modificacions a realitzar, d’acord amb la comunitat de veïns o  titular de la propietat, i les diferents alternatives per a permetre la recepció dels senyals de radiodifusió sonora i televisió digitals terrestres.

També,oferim el servei de consultoria tècnica per els casos que s’opti l’encàrrec d’un  Acord o Anàlisi documentat a una empresa instal·ladora.