Inici > Solucions > Comunitats de veïns i administradors de finques > Ict Renove > Estudi o projecte tècnic de telecomunicacions.

Estudi tècnic o Projecte tècnic de telecomunicacions.

L’encàrrec d’un Estudi tècnic d’adaptació de la instal·lació existent, visat pel seu col·legi professional, en el qual es determinin les modificacions a realitzar, d’acord amb la comunitat de veïns o  titular de la propietat, i les diferents alternatives per a permetre la recepció dels senyals de radiodifusió sonora i televisió digitals terrestres.

És especialment  aconsellable :

  • Quan l’edifici no disposi de sistema d’antena col·lectiva, quan sigui necessari modificar o substituir la xarxa de cables de distribució del servei de radiodifusió sonora i televisió existent.
  • Al no complir els requisits mínims de qualitat establerts en l'Annex I del Reial decret 401/2003, de 14 de maig.
  • Quan sigui necessari introduir o substituir elements actius en la xarxa de distribució
  • Quan coexisteixin en el punt de captació canals digitals i analògics adjacents.
  • Quan el titular de la propietat decideixi distribuir senyals de radiodifusió i televisió per satèl·lit, a més de les de radiodifusió sonora i televisió terrestre.

Quan es tracti d’edificis no residencials,s’haurà de redactar un Projecte tècnic de telecomunicacions.

Quan el titular de la propietat decideixi incloure en la nova instal·lació l’accés a algun altre servei bàsic de telecomunicacions (telefonia o serveis de telecomunicacions de banda ampla), a més de l’accés a la radiodifusió sonora i televisió ,s’haurà de redactar un Projecte ICT.

 Igualment s’ha de recomanar al titular de la propietat que encarregui, en els mateixos casos que es realitzi un projecte, l’adreça d’obra a un Enginyer de Telecomunicació, que haurà d’emetre la Certificació de fi d’obra, una vegada que el projecte hagi estat executat.

Tornar enrera