Inici > Solucions > Comunitats de veïns i administradors de finques > Ict Renove

ICT Renove.

L’opció ICT renove està adreçat a tots els administradors de finques o comunitats de veïns, que han decidit posar mans a l’assumpte amb l’arribada de la televisió TDT.
 
En el cas de les edificacions que no disposen d’un sistema de recepció de radiodifusió i televisió col·lectives, és veuen amb l’obligació d’encarregar un estudi tècnic o de un projecte tècnic de telecomunicacions per l’adaptació de la instal·lació existent, visat pel corresponent col·legi professional, en el qual es determinin les modificacions a realitzar, d’acord amb la comunitat de veïns o  titular de la propietat, i les diferents alternatives per a permetre la recepció dels senyals de radiodifusió sonora i televisió digitals terrestres.

Quan el titular de la propietat decideixi incloure en la nova instal·lació l’accés a algun altre servei bàsic de telecomunicacions (telefonia o serveis de telecomunicacions de banda ampla), a més de l’accés a la radiodifusió sonora i televisió ,s’haurà de redactar un Projecte ICT.

 Igualment s’ha de recomanar al titular de la propietat que encarregui, en els mateixos casos que es realitzi un projecte, l’adreça d’obra a un Enginyer de Telecomunicació, que haurà d’emetre la Certificació de fi d’obra, una vegada que el projecte hagi estat executat.

 

Tornar enrera