Inici >Serveis > Adaptacio TDT > Prepara la instalació per rebre senyals TDT.

Què s'ha de fer per a preparar la instal·lació per a la recepció dels senyals de TDT?

L’adaptació de la instal·lació existent per a la recepció de la TDT requereix l’anàlisi de diversos aspectes tècnics, com els següents:

  • Composició i estat dels elements de la instal·lació.
  • Determinació dels elements que són vàlids per a la recepció dels senyals de la TDT i els quals és necessari incorporar (nous amplificadors de capçalera per als nous canals digitals, substitució de la xarxa de cables, preses, etc.)
  • Previsions necessàries en cas de coexistència de canals analògics i digitals adjacents, per a evitar interferències entre ells que pertorbin la recepció.
  • Establiment de la topologia i característiques de la nova xarxa de distribució que garanteixin els requisits de qualitat establerts en la normativa vigent.
  • Previsions quant a possibles noves intervencions en la instal·lació, degudes a canvis en la planificació dels canals rebuts, que puguin tenir lloc durant al període transitori fins a la situació definitiva prevista en la planificació dels canals de TDT per a 2010.