Mapa web
Serveis: Projectes ICT Que és una ICT? Solucions: Promotors i constructors  
  Quins són els avantages de comunicacions que garanteix la ICT?
  Direcció d'obra   Arquitectures  
  Certificació ICT
Enginyeries  
 

Projectes elèctrics de baixa tensió

Llicències activitat

Legalització naus industrials

Projectes d'energia solar fotovoltaica

Projectes d'energia solar termica per A.C.S

Projectes d'aillament acústics,dictamens i certificacions

Projectes contra incendis

 

Empreses

Particulars

Comunitat de veïns i administradors de finques.

ICT Renove
  Projectes d'adaptació TDT Que s'ha de fer per preparar la instalació?      
  Quins són els avantatges?
Estudi tècnic.
Acord o anàlisi documentat.
       
Normativa: Estatal    
  Autonòmica