PICT  és una enginyeria multidisciplinar especialitzada en diverses àrees de treball, principalment en la legalització d'instal·lacions, activitats i seguretat en obres.
Posem a la seva disposició els següents serveis  i realització de projectes bàsics i executius de:

Area instal·lacions

Area llicències d'activitats i mesures correctores

Area obres

  • Estudis de Seguretat i Salut per obres
  • Plans de Seguretat i Salut per obres
  • Projectes d'obres menors