Comunitats de veïns i administradors de finques

Comunitats de veïns i administradors de finques

Des de PICT volem oferir la millor solució professional en matèria de legalitzacions d'instal·lacions existents, i volem ajudar a les comunitats de veïns i administradors de finques que requereixin els nostres serveis, adequant-se en cada cas i perquè no tots els edificis i/o instal·lacions plantegen els mateixos problemes.


Moltes vegades i després d'una inspecció periòdica per part d'una entitat d'inspecció i control, es requereix aportar la legalització de la instal·lació existent, i malauradament moltes vegades el titular de la instal·lació no disposa o no guarda còpia de la legalització.


En concret per aquests tipus de clients, oferim:


  • Legalització de la instal·lació elèctrica dels serveis comuns (escala) i la del pàrquing, en cas d'existir.


  • Legalització de la instal·lació de contra-incendis del pàrquing de superfície major de 500 m2, arran de la publicació del Decret 513/2007,de 22 de maig que regula reinstal·lacions i manteniments dels sistemes de protecció contra-incendis.


  • Legalització de l'activitat del pàrquing, en cas de no trobar-se degudament legalitzada a l'ajuntament.


Per qualsevol consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.