Projectes per instal·lacions d'energia solar fotovoltaica

Projectes per instal·lacions d'energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de l'energia solar en energia elèctrica mitjançant l'efecte fotovoltaic.


Instal·lacions autònomes

Per a emplaçaments que no tenen accés a la xarxa elèctrica convencional, les instal·lacions fotovoltaiques autònomes són una opció per proveir el servei elèctric de manera fiable, segura i respectuosa amb el medi ambient.


Aquestes instal·lacions permeten oferir un servei elèctric, tant a corrent continu (normalment 12 a 24V) com a corrent altern (utilitzant un inversor) equivalent al de la xarxa elèctrica de distribució pública (220V 50 Hz).


Una instal·lació fotovoltaica autònoma pot cobrir el 100% de les necessitats elèctriques d'un emplaçament, encara que pot acompanyar-se d'un sistema de suport convencional com ara un grup electrogen. Tanmateix, un consum energètic responsable per part de l'usuari és essencial per aprofitar al màxim la instal·lació solar, per això és convenient usar electrodomèstics de baix consum i alt rendiment i incorporar actituds d'estalvi energètic.


Instal·lacions connectades a xarxa

Una instal·lació connectada a la xarxa elèctrica és aquella que aboca l'energia que genera a la xarxa de distribució.

Són usades per vendre l'electricitat generada a la companyia elèctrica injectant-la a la xarxa.

En un període de temps a mig termini s'amortitza la inversió, la qual cosa es tradueix en uns beneficis econòmics i ambientals directes.

Aquestes instal·lacions, que gaudeixen d'un marc jurídic específic, s'han de legalitzar com a instal·lacions productores d'electricitat.


Li oferim un òptim servei per a l'execució legal de la seva instal·lació fotovoltaica, oferint-li:

•  L'elaboració de projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques de generació d'energia elèctrica.

•  La realització de petició d'ofertes a instal·ladors autoritzats.

•  Portem la direcció d'obra associada al projecte tècnic

•  Elaborem, en els casos necessaris, el certificat final tècnic visat pel col·legi professional

•  Tramitació de les subvencions disponibles

•  Gestionem durant l'execució, controls de qualitat, terminis i els pressupostos derivats de l'execució.


Per qualsevol consulta o pressupost, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres.